Restorative inversjoner og Barorefleksen

Av Elise Jansen

Når hjertet befinner seg høyere enn hodet vil blodtrykket økes. Bak hovedpulsårene i halsen finner du Baroreseptorene – disse er er trykkfølsomme sanseceller som bidrar til å regulere blodtrykket. Denne effekten nyter man god av i restorative yoga. Høy puls er en kjent effekt av stressresponsen og opp-ned stillingene hjelper til å sende denne effektivt. De arterielle barorefleksene motvirker raske endringer i blodtrykket.

Effekten på sinnet

Når man kommer opp-ned skjer mer enn de rent fysiologiske effektene på blodtrykket som iverksettes av Barorefleksen. Man opplever at hodet roer seg ned. Tankefrekvensen senkes og følelsene dempes noe. Dette er også effekten som kommer av Barorefleksen.

prøv selv:

Hvis du tar to fingre og putter på pulsen i halsen, f.eks. like ved siden av adamseplet, vil du kunne kjenne pulsen mot fingertuppene, dette er den indre halsarterien. Her vil sensorene kunne kjenne trykket fra blodet sendt fra hjertet. For å regulere ned når trykket blir høyere i opp-ned stillinger så sendes signaler til hjertet om å senke trykket, men det gis også signaler til musklene om å slappe av. Dette må sees i lys av tyngdekraften. Når man står vanlig på føttene så bruker hjertet mer “trykk/kraft” på skyve blodet oppover i mot tyngdekraften – blodtrykket går opp. Når kroppen er opp-ned så bruker kroppen mindre “trykk/kraft” på å skyve blodet ned mot hodet og avspenning i kroppen og lavere blodtrykk blir et resultat.

En ekstra effekt er at når blodtrykket senkes i nakken så senkes også hjerneaktiviteten. Det gir effekten av å “roe” hodet ned.

Men alle opp-ned stillinger gir ikke den ønskede effekten. Stillingen må være avslappende og uanstrengt.

Anbefalte stillinger:

  • Viparita Kerani (vegg/stol)
  • Skulderstående
  • Instant Maui
  • Stonehenge
  • Navasana
  • Alle versjoner av broen (hvor hjertet er høyere enn hodet)

Video av Roger Cole som forklarer denne effekten med eksempler