Kurs & Workshops

Som følge av Covid-19 epedemien holdes det ikke noen form for gruppeundervisning denne våren. Du kan delta på mine online klasser på Oslo Yoga (se nedenfor for mer info)

Denne nettbaserte undervisningen er en del av et større tilbud i regi av Oslo Yoga. Prisen inkluderer hele timeplanen for Kr. 660,- for ubegrenset tilgang til alle online timer på Oslo Yogas YouTube betalngskanal i denne perioden